Přihláška do občanského sdružení ADYS

Právnická osoba
Fyzická osoba

Fyzická osoba:
Jméno a příjmení
Bydliště
Město
PSČ
Datum narození
E-mail
Telefon
Zaměstnání/Studium
Oblast, o kterou se zajímám
Právnická osoba:
Název
Sídlo
Město
PSČ
DIČ
Pověřený zástupce
Předmět činnosti
Telefon
E-mail
Oblast, o kterou se zajímáme
Souhlasím s podmínkami

1. Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil se Stanovami občanského sdružení ADYS souhlasím s nimi a chci se stát členem. Zavazuji se platit členské příspěvky ve stanovené výši 300 Kč za rok.

2. Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů pro vnitřní potřeby občanského sdružení. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytnut na dobu mého členství v občanském sdružení.

Žadatel potvrzuje, že všechny údaje jsou pravdivé a přesné.

Pracovní sešity pro děti s dyslexií

Vážení učitelé a rodiče, připravili jsme pro děti s dyslexií dva pracovní sešity, které obsahují základy anglické gramatiky. Každý zájemce si může zdarma stáhnout verzi ve formátu „pdf“ a také využívat stejné učivo v online knihovně v psané a mluvené formě. Základní školy si mohou u nakladatele objednat i tištěnou verzi.

Celý článek

Rok programu JBB v tabletech a mobilech

Během roku jsme dostávali zpětnou vazbu od dětí a rodičů, jak jim tablety a mobily s novou aplikací pomáhají při výuce angličtiny.

Celý článek