Děkujeme za dar

V současné době realizujeme projekt „Adaptace učebnic angličtiny do bezbariérové formy“, který je financován nadačním příspěvkem Nadace Terezy Maxové dětem.

O jaké učebnice se jedná
Prioritně to budou učebnice Chit Chat 1 a Chit Chat 2 a dále slovní zásoba a gramatické minimum z třetího vydání učebnic Project 2 a Project 3. (Slovní zásobu a gramatické minimum z učebnice Project 1 už v roce 2011 pro své i další děti připravila paní učitelka Renáta Řimáčová.)

Komu jsou bezbariérové učebnice určeny
Dětem v dětských domovech, dětem v pěstounských rodinách – jakož i ve školách

Kdy budou učebnice v bezbariérové formě hotové
Nejpozději do konce roku 2012.

Problém obecně i konkrétně
Zhoršené dispozice pro jazykovou výuku a nedostatek specializovaných výukových materiálů pro školní výuku a domácí přípravu. To vede ke stagnaci rozvoje jazykové výuky v době školní docházky. Uveďme si příběh, který se stal a který se v různých obměnách v různých třídách opakuje: Paní učitelka ve čtvrté třídě dětem ve škole píše nová anglická slovíčka na tabuli. Děti si slovíčka opisují do sešitu, doma se je mají naučit. Petr je dyslektik a dysgrafik. Česká slovíčka opíše s chybami, ale dají se vyluštit. Anglická slovíčka se opisovat poctivě snaží, výsledky jsou na domácí výuku nepoužitelné. Doma se angličtinu s Petrem nemá kdo učit. Petr by se slovíčka doma rád učil, ale je to nad jeho vlastní síly.

Plánované řešení
Děti se speciálními výukovými potřebami budou mít na ZŠ snadnější start při povinné výuce angličtiny. Adaptace alespoň několika výukových materiálů do speciální formy zajistí dětem, aby zde všechna slovíčka a věty byly ve zrakové, sluchové a významové koordinaci. Učivo v této formě je pro děti snáze uchopitelné a ulehčí jim školní výuku a hlavně domácí přípravu pro případ, že nablízku není dospělý a může se dítěti individuálně a systematicky věnovat. To pomůže dětem získat potřebné základy k dalšímu jazykovému vzdělávání. Tyto pomocné výukové materiály mohou případně doplnit základy angličtiny i starším dětem, které ve svých začátcích základy jazykové výuky nezvládly a nyní se cítí demotivované. Podpoří to jazykové znalosti dětí a sebeúctu a to má vliv na lepší životní šance.

Zpět na hlavní stránku


Přidat komentář

Email:
Text:
Jaký máme teď rok?

Napište aktuální číslo roku. Slouží jako ochrana proti robotům.