Konference o dyslexii a talentu v USA

Ve dnech 19. – 21. 4. 2013 se naše dobrovolná manažerka Alena Krömerová zúčastnila mezinárodní konference v Connecticutu v USA na téma Dyslexie a talent. Konferenci zorganizoval manželský pár Brock a Fernette Eide ve spolupráci s nadací Emily Hall Tremaine. Účastnili se jí převážné Američané, několik málo Britů a Alena tak byla jediným zástupcem neanglicky hovořící země. Tuto skutečnost všichni účastníci velmi ocenili a přinesla zaslouženou pozornost činnosti našeho občanského sdružení ADYS. Alena o konferenci napsala krátký článek.

Alena Krömerová s organizátory konference Brock and Fernette Eide

K programu

Konference měla velmi obsáhlý program, který začínal již v pátek večer a končil v neděli odpoledne. Nejnabitějším dnem však byla sobota, kdy probíhaly přednášky od 8.00 do 21.00 takřka nepřetržitě. Celá konference byla rozdělena do ucelených bloků, v kterých vždy vystupovala tematicky spojená skupina lidí (úspěšní DYS-podnikatelé, neurovědci, učitelé, ředitelé škol, umělci, zástupci organizací na pomoc dyslektikům).

Bylo nám představeno mnoho osobností, lidských osudů a organizací, které pomáhají dyslektikům. Koncentrovat na jedno místo tolik výjimečných lidí, kteří mají jedno společné, byl vynikající nápad, což dokazovala atmosféra po celou dobu konference. V přednáškovém sále doslova proudila energie, která také čišela ze všech zúčastněných, kterých bylo přibližně 150. Bylo ohromující vidět odhodlání něco změnit; chuť bojovat, ať už za sebe, své děti nebo za všechny. Přestože všichni přednášející byli obohacující, ráda bych zmínila osobnosti a organizace, které mě zaujaly nejvíce.

DYS-osobnosti

Jednoznačně to byl pan Thomas G.West, jež je autorem knihy In Mind‘s Eye, která se v USA stala bestsellerem. Kniha nejen popisuje problém dyslexie, ale hovoří také o přednostech dyslektiků (zejména silném vizuálním vnímaní) a komplexně popisuje odlišnosti lidských myslí. Kniha také přináší životní příběhy úspěšných DYS (Leonardo Da Vinci, Nikola Tesla, Albert Einstein atd.). V současné chvíli jednáme o přeložení knihy do českého jazyka. Pan West je sám dyslektik a muž mnoha profesí: vědec, profesor, spisovatel i překladatel.

Thomas G.West (třetí zleva) s dalšími přednášejícími a Alenou Krömerovou (druhá zleva)

Velmi otevřeně se o svůj životní příběh podělil také Blake Charlton. Jako dítě si myslel, že je hloupý. Až s postupem času zjistil opak a díky svému velkému úsilí vystudoval vysněnou medicínu. Je také autorem úspěšných knih o čaroději, který neumí spelovat (Spellwright a Spellbound).

Strhující bylo vystoupení Johna Muira Lawse, jež je autorem biologických knih a příruček, které sám ilustruje. Jeho kniha o fauně a flóře Sierry Nevady je specifická v členění publikace. Neřadí zvlášť zvířata a rostliny, ale rozděluje faunu i flóru dle barev a podle barev do jednotlivých kapitol. Když hledáte narcis, nalistujete si žlutou barvu a rostlinu dle obrázku najdete.

Brock a Fernette Eide, organizátoři celé konference, jsou lékaři a neurovědci, aktivně se zabývající diagnostikou a rozvíjením talentu dyslektiků. Jak uvádí na svém webu: „Dyslexie není nemoc, která by se měla léčit. Je to cenný nástroj, kterému je třeba porozumět a naučit se s ním pracovat.“ Oba dva jsou velmi odevzdaní své práci, v které se vzájemně podporují.

Dyslexiaville.com

Skvělou pomůckou je interaktivní web www.dyslexiaville.com, který je určen nejen dyslektikům, ale všem, kdo mají potíže se čtením. Na webu jsou videa a aktivity, které pomůžou dětem se čtením a získat tak potřebné sebevědomí. Web zatím prochází beta testováním, naplno bude spuštěn příští rok. Autorkou webu je úspěšná filmařka Peggy Stern.

Organizace na pomoc DYS

Organizace, jejíž činnost mě velmi oslovila, se jmenuje Lime Connect. Zprostředkovávají propojení talentovaných dysstudentů vysokých škol s firmami, které hledají mladé talentované lidi. Organizace funguje teprve krátce, doposud se propojily tři velké firmy a několik vysokých škol a univerzit.

Tato organizace není jedinou, která se zaměřuje na integraci dyslektiků do pracovního prostředí. Nancy Payne pracuje jako konzultant HR manažerů, se zaměřením na koučování a rozvoj lidí s neviditelným handicapem.

Nemůžu nezmínit Nadaci Dyslexia Foundation a velmi odevzdaného ředitele této nadace Willa Bakera, jehož vystoupení bylo plné emocí a dojetí až k slzám. Nadace podporuje výzkum dyslexie, poruch čtení a učení a podporuje dyslektiky v úspěšné integraci do většinové společnosti.

Alena při panelové diskuzi

Rodiče a školy

Konference se účastnilo velké množství učitelů, ředitelů škol a také organizací sdružujících rodiče dyslektiků.

Právě vystoupení rodičů patřila mezi ta nejemotivnější. USA oficiálně uvádí, že dyslektiků je v USA 20%. Situace na školách v USA je velmi podobná té v ČR. Je velmi individuální záležitostí jednotlivých vyučujících, jak k dyslexii přistupují. Co je velmi odlišné je počet organizací sdružující rodiče dětí s dyslexií a jejich velká chuť bojovat za změnu a lepší život pro své děti. Takovou organizací je Parents Education Networkm jejíž ředitelkou je dospělá dyslektička a matka dvou dětí s dyslexií Laura Rattay Maloney. Organizace se snaží zlepšit vzdělávání nejen pro děti s dyslexií a poruchami učení, ale pro děti vůbec.

Financování organizací

Tak jako u nás organizace na podporu dyslektiků bojují s financováním chodu, který většinou zajišťují ze sponzorských darů firem, ale i jednotlivců. Dobře pro ně funguje odkaz na webových stránkách, kde můžete rovnou přispět. Nadace na podporu dyslexie jsou potom financovány úspěšnými dyslektiky, kteří získali peníze díky svým skvělým obchodním dovednostem.

Závěrem

Ke slovu jsem se dostala při závěrečném panelu v neděli, kde byly prezentovány organizace na pomoc dyslektikům. Jako jedinému neamerickému zástupci se mi dostalo velké pozornosti a mohla jsem tak představit fungování ADYS a také program Jazyky bez bariér. Z konference jsem odjela velmi optimisticky naladěná a s vekou chutí do další práce. Všichni účastníci konference se nyní propojili na síti LinkedIn, kde se dále diskutuje o potřebných změnách a také jich dosáhnout. O konferenci, jejích účastnících či čemkoli souvisejícím poskytnu ráda jakékoli informace na alena@adys.cz

Touto cestou bychom rádi poděkovali panu Janu Mičkovi, který svým sponzorským darem umožnil uskutečnit tuto cestu.

Zpět na hlavní stránku


Přidat komentář

Email:
Text:
Jaký máme teď rok?

Napište aktuální číslo roku. Slouží jako ochrana proti robotům.