Učebnice v bezbariérové formě

Co jsou výukové bariéry a co jsou učebnice v bezbariérové formě? Kde a kdy vznikla myšlenka na bezbariérové učebnice? Co už je hotové a dobře dostupné?

Děti s dyslexií mají potíže vnímat mluvenou a psanou řeč a vzájemně ji propojovat. Tento problém mají v jazyce mateřském a tím více při výuce angličtiny nebo jiných cizích jazyků. Pokud tyto potíže nejdou napravit, hledáme náhradu. Zaměřujeme se hlavně na angličtinu, kterou mají děti ve školách povinnou už od 3. ročníku. Učebnice v bezbariérové formě mají stejný obsah a stejnou strukturu, jako tištěné učebnice, jsou rozděleny na lekce a cvičení. Ale je zde spojená psaná a mluvená čeština a angličtina a obrázky. A navíc jsou zde speciální metodické hry.

V roce 2004 jsem dělala názorné pomůcky pro uchopení slovíček a gramatiky. To jsou jednoduché vystřihovánky, skládačky a hry, které konkretizují abstraktní jazykové jevy. Jsou velmi milé, vtipné a užitečné. Ale stále mi to bylo málo. Děti potřebují vidět a současně slyšet. A nepotřebují současně vidět a slyšet jen nějaké učivo. Potřebují právě to učivo, které ve škole probírají. Protože základem školní výuky jsou učebnice, je tedy potřeba udělat bezbariérové učebnice. Ale nejdříve je potřeba udělat vhodný program, například Jazyky bez bariér.

To se krásně řekne, ale cesta k cíli je dlouhá a náročná. Co při tom pomáhalo? Hledět více na cíl než na překážky. Co považuji za největší překážku? Naprostý nezájem a nepochopení ze strany státních orgánů. Co považuji za největší pomoc? Pochopení a podporu od konkrétních lidí. Někdy malou, někdy velkou. Hotové výsledky jsou slibným začátkem. Dobrou pomocí nám teď bude také mezinárodní ocenění programu Jazyky bez bariér.

A teď to nejdůležitější pro současnou chvíli. Co už je hotové a dobře dostupné. Navštivte webovou knihovnu a rozhlédněte se zde. Máte k dispozici náhledy ve formátu PDF. Už ty jsou velkou pomocí, protože anglické texty jsou zde uvedené po větách a přeložené do češtiny. A máte k dispozici také soubory ve formátu JBB, který zajišťuje zrakovou, sluchovou a významovou koordinaci a speciální metodické hry a funkce.

Dagmar DYS-BABA Rýdlová
autorka programu Jazyky bez bariér

Zpět na hlavní stránku


Přidat komentář

Email:
Text:
Jaký máme teď rok?

Napište aktuální číslo roku. Slouží jako ochrana proti robotům.